GAZnaki-A-10 A-10
Przejazd kolejowy bez zapór.
Ostrzega o występowaniu przejazdu kolejowego nie wyposażonego w zapory.
Znak A-10 „przejazd kolejowy bez zapór” stosuje się przed przejazdami kolejowym bez zapór lub półzapór – wyposażonymi w samoczynną sygnalizację świetlną (kategoria C) lub niewyposażonymi w żadne z wymienionych urządzeń (kategoria D). Zasady oznakowania przejazdów kolejowych znakiem A-10 są analogiczne jak znakiem A-9.b.

Przed przejazdami kolejowymi kategorii C i D i szczególnie niebezpiecznymi ze względu na:

  • ostry kąt (poniżej 60°) przecięcia się drogi z linią kolejową, lub
  • przebieg linii kolejowej w łuku

należy stosować pod znakiem A-10 tabliczkę T-7 podającą schematycznie rzeczywisty układ torów i drogi na takim przejeździe.

 

Bezpośrednio przed przejazdem kolejowym kategorii C i D oraz przed przejściami użytku publicznego dla pieszych (kategoria E), bez obsługiwanego urządzenia zabezpieczającego, umieszcza się znak „Krzyż św. Andrzeja”:

  • o pojedynczych ramionach, znak G-3 przed przejazdami kolejowymi na liniach jednotorowych
  • o podwójnych ramionach, znak G-4 przed przejazdami kolejowymi na liniach dwu- i wielotorowych

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: