A-11
Nierówna droga.
Znak A-11 „nierówna droga” umieszcza się przed odcinkami jezdni o dużych nierównościach, które mogą być niebezpieczne dla ruchu lub obniżają komfort jazdy. W szczególności należy oznakować odcinki, na których są:

  • nierówności występujące na przejazdach kolejowych,
  • pofałdowania występujące na stromych zjazdach z mostów i wiaduktów oraz na tych obiektach,
  • niewielkie zapadnięcia się jezdni,
  • zawyżony (zaniżony most lub przepust),
  • poprzeczny ściek lub garb,
  • wyboje,
  • poprzeczny uskok nawierzchni,
  • inne niż przełomy zniszczenia nawierzchni.

Na odcinku drogi w łuku, na skrzyżowaniu lub przy dużym spadku należy oznakować nawet niewielkie nierówności.

Przy ocenie nierówności wymagających oznakowania należy brać pod uwagę ogólny standard drogi; im wyższy jest standard, tym mniejsze nierówności należy oznakować.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: