GAZnaki-A-15 A-15
Śliska jezdnia.
Ostrzega o odcinku jezdni o zmniejszonej szorstkości.
Znak A-15 „śliska jezdnia” stosuje się przed odcinkami drogi, stanowiącymi niebezpieczeństwo dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni, której kierujący może się nie spodziewać, a spowodowanej:

  • zmianą rodzaju nawierzchni,
  • różnym czasem układania nawierzchni tego samego rodzaju,
  • stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: