GAZnaki-A-2 A-2
Niebezpieczny zakręt w lewo.
Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
Znak A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo” stosuje się w celu oznakowania pojedynczo występującego łuku poziomego, na którym droga skręca w lewo. Pozostałe zasady stosowania tego znaku są analogiczne jak dla znaku A-1.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: