GAZnaki-A-3 A-3
Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, pierwszy zakręt w prawo.
Znak A-3 „dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo” stosuje się wówczas, gdy odległość od końca pierwszego, wymagającego oznakowania łuku, na którym droga skręca w prawo, do początku drugiego, wymagającego oznakowania łuku jest mniejsza niż 300 m. Nie ma znaczenia, czy drugi łuk jest w tym samym kierunku, czy przeciwnym. Pozostałe zasady stosowanie tego znaku są analogiczne jak dla znaku A-1.

Jeżeli konieczne jest oznakowanie trzech łuków oddzielonych od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-4. Gdy takich łuków jest więcej niż trzy, zamiast tabliczki T-4 umieszcza się tabliczkę T-2.

Na końcu ostatniego łuku oznakowanego znakiem A-3 z tabliczką T-2 lub T-4 w miejscu, w którym łuk przechodzi w prostą powtarza się znak A-3 z tabliczką T-3. Tabliczki T-3 nie należy stosować, jeśli tabliczkę T-2 zastosowano ze znakiem A-3 lub A-4, a odległość do następnego znaku ostrzegającego o niebezpiecznych zakrętach jest mniejsza niż 50 m.

Jeżeli liczba łuków jest większa niż 3, a krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego łuku do końca ostatniego jest większa niż 160°/km, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę

T-5 wskazującą początek drogi krętej oraz tabliczkę T-2 wskazującą długość odcinka.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: