A-30
Inne niebezpieczeństwa.
Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
Znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” stosuje się łącznie z tabliczkami wskazującymi, za pomocą symbolu lub napisu, rodzaj niebezpieczeństwa, o którym ostrzega znak.

Najczęściej stosowane tabliczki ze znakiem A-30:

 • T-10 przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze. Tabliczkę T-10 umieszcza się przed takimi miejscami przecięcia drogi przez bocznicę kolejową wykorzystywaną sporadycznie np. w celach turystycznych, na których ruch na drodze podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu jest wstrzymywany przez pracownika kolei.
 •  T-11 przeprawa promowa. Tabliczkę T-11 umieszcza się przed dojazdem do promu. Bezpośrednio przed miejscem wjazdu na prom powinien być umieszczony znak B-32d uzupełniony ewentualnie sygnalizacją świetlną z sygnałem czerwonym.
 •  T-12 podłużny uskok. Tabliczkę T-12 umieszcza się przed początkiem podłużnego uskoku nawierzchni, powstałego wskutek okresowo przerywanych robót drogowych lub podczas trwania takich robót.
 •  T-13 koleiny. Tabliczkę T-13 umieszcza się pod znakiem A-11 przed początkiem odcinka jezdni, na nawierzchni której występują koleiny.
 •  T-14 miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na znaku. Tabliczkę T-14 i jej pięć odmian stosuje się przed miejscami szczególnie niebezpiecznymi, ustalonymi na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analizę należy przeprowadzić, jeżeli w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki określonego rodzaju z ofiarami w ludziach, na odcinku drogi o długości 1 km poza obszarem zabudowanym, a 0,5 km w obszarze zabudowanym lub co najmniej dwa wypadki na przejeździe kolejowym. Znak A-30 z tabliczką pokazującą rodzaj zdarzających się wypadków umieszcza się wtedy, kiedy nie ma możliwości szybkiej poprawy istniejących warunków bezpieczeństwa ruchu. Tabliczki te są następujące:
  • tabliczka T-14, którą umieszcza się przed miejscem częstych potrąceń pieszych,
  • tabliczka T-14a, którą umieszcza się przed miejscem częstych zderzeń czołowych pojazdów,
  • tabliczka T-14b, którą umieszcza się przed miejscem częstych zderzeń czołowych pojazdów,
  • tabliczka T-14c, którą umieszcza się przed miejscem częstych zderzeń z tramwajami,
  • tabliczka T-14d, którą umieszcza się przed przejazdem kolejowym, na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstawania wypadków.
 • T-15 miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu. Tabliczkę T-15 umieszcza się przed miejscem częstych wypadków lub kolizji spowodowanych śliską nawierzchnią drogi występującą w czasie lub po opadach deszczu lub mżawki.
 •  T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce. Tabliczkę T-16 stosuje się przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane często wyjeżdżają na drogę, np. przy wyjazdach z garaży straży pożarnej. Znak A-30 z tabliczką T-16 powinien być stosowany zawsze, jeżeli podczas wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych jest uruchamiana specjalna sygnalizacja świetlna zamykająca ruch na drodze. Tabliczki T-16, T-16a stosuje się samodzielnie bezpośrednio przed miejscem wyjazdu.
  • – tabliczkę T-16a, jeżeli na drogę wyjeżdżają karetki pogotowia ratunkowego.
 • T-17 granica państwa. Tabliczkę stosuje się bez względu na to, czy ruch przez granicę jest otwarty ( znak F-1), czy zamknięty (znak F-2).Odległość umieszczenia znaku A-30 z tabliczką T-17 należy ustalać w stosunku do znaku B-32, jeżeli przekraczanie granicy jest dozwolone, a do znaku F-2 – jeżeli jest zabronione.
 • T-18 nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce. Tabliczkę T-18 i jej odmiany stosuje się przed takimi miejscami, w których występuje nieoczekiwana dla kierowcy zmiana przebiegu drogi lub kierunku ruchu.
 • Tabliczka T-18 wskazuje zmianę przebiegu drogi lub kierunku ruchu najpierw w lewo, a potem w prawo. Tabliczki T-18 i jej odmian nie stosuje się na drogach jednokierunkowych, gdzie umieszcza się odpowiednie odmiany znaku F-21.
  • tabliczkę T-18a, gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje najpierw w prawo , a potem w lewo,
  • tabliczkę T-18b, gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje w lewo,
  • tabliczkę T-18c, gdy zmiana przebiegu drogi lub kierunku następuje w prawo.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: