A-31
Niebezpieczne pobocze.
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym).
Znak A-31 „niebezpieczne pobocze” umieszcza się przed odcinkami dróg o wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym poboczu. Znak A-31 stosuje się również do ostrzeżenia o zwężeniu lub końcu pobocza bitumicznego przechodzącego w chodnik używa się tablic U-9 oznaczających ograniczenie skrajni poziomej drogi. Znak A-31 z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu po lewej stronie jezdni.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: