GAZnaki-A-32 A-32
Oszronienie jezdni.
Ostrzega o możliwości wystąpienia oszronienia jezdni lub gołoledzi.
Znak A-32 „oszronienie jezdni” stosuje się wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się w okresach, gdy jeszcze nie występuje na innych odcinkach drogi, np. na mostach z pomostem stalowym, oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, na których często zdarza się lokalne oszronienie jezdni.

Znak A-32 stosowany jako świetlny wskazuje na rzeczywisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na podstawie pomiarów z urządzeń umieszczonych przy drodze lub na nawierzchni.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: