GAZnaki-A-9 A-9
Przejazd kolejowy z zaporami.
Ostrzega o występowaniu przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory.
Znak A-9 „przejazd kolejowy z zaporami” stosuje się przed przejazdem kolejowym z zaporami zamykającymi całą szerokość jezdni (kategoria A) lub półzaporami zamykającymi wjazd na przejazd (kategoria B). Oprócz znaków A-9 przed przejazdem kolejowym stosuje się słupki wskaźnikowe G-1. Jeżeli na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h widoczność przejazdu z drogi jest mniejsza niż 100 m oraz na jezdniach jednokierunkowych, znak A-9 ze słupkami wskaźnikowymi umieszcza się także po lewej stronie jezdni.

Na drogach gruntowych znak A-9 umieszcza się łącznie ze słupkiem wskaźnikowym z jedną kreską (G-1c), w odległości 50-100 m od przejazdu kolejowego.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: