GAZnaki-F-15 F-15
Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu.
Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu.
Znak F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu” wskazuje nietypową organizację ruchu na ustalonych odcinkach dróg, m.in. w związku z prowadzonymi objazdami spowodowanymi zamknięciem dróg. Liczba pasów przeznaczonych do ruchu w poszczególnych kierunkach, wskazanych strzałkami na znakach, powinna być ustalona na podstawie szczegółowej analizy warunków ruchu.

Linie oddzielające pasy ruchu na znakach powinny być zgodne z zastosowanymi na jezdni.

Znak F-15 umieszcza się w miejscu, w którym rozpoczyna się pokazana na znaku organizacja ruchu; jeżeli jest ona kontynuowana za skrzyżowaniem, znak powtarza się bezpośrednio za tym skrzyżowaniem. Na odcinku między skrzyżowaniami znak powtarza się, jeśli długość odcinka jest większa niż 500 m.

Znak F-15 stosuje się w celu oznakowania jednojezdniowej jezdni trzypasowej, na której pasy prawy i środkowy są przeznaczone do jazdy w jednym kierunku, a pas lewy w kierunku przeciwnym. Jeżeli przekrój taki zaczyna się na odcinku między skrzyżowaniami i poprzedzony jest odcinkiem o dwóch pasach ruchu, na początku zmiany przekroju stosuje się znak D-13b „początek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej”.

Odmianę znaku F-15 wskazującą kierunki ruchu na jezdno dwukierunkowej dwupasowej stosuje się na odcinkach dróg dwujezdniowych, na których zamknięta jest jedna jezdnia, a po drugiej jezdni odbywa się ruch w obu kierunkach. Znak umieszcza się na początku odcinka dwukierunkowego i powtarza co 300-500 m. znak stosuje się dla obu kierunków ruchu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-F-15-view