GAZnaki-F-16 F-16
Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej.
Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej.
Znak F-16 „koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej” i jego odmiany polegające na zwiększeniu liczby pasów ruchu na znaku stosuje się w celu oznakowania końca wewnętrznego pasa ruchu drogi jedniojezdniowej o trzech lub więcej pasach ruchu.

Znak F-16 i jego odmiany stosuje się na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h. Na drogach o dopuszczalnej większej prędkości stosuje się odmiany znaku D-14.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-F-16-view