GAZnaki-F-17 F-17
Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej.
Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej.
Znak F-17 „koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej” i jego odmiany polegające na dostosowaniu liczby pasów ruchu na znaku do rzeczywistej liczby tych pasów stosuje się na drogach o co najmniej trzech pasach ruchu w tym samym kierunku, w celu wskazania, że wewnętrzny pas (pasy) ruchu kończy się przed skrzyżowaniem. Na znaku, w środkowej części pasa ruchu, który nie jest kontynuowany, umieszcza się symbol znalu D-4. Znak stosuje się w przypadku zamknięcia pasa ruchu z powodu czynności lub robót prowadzonych na zamkniętym pasie ruchu. Znak umieszcza się w odległości od końca pasa ruchu:

- Od 150 do 300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,

- Od 50 do 100 m na pozostałych drogach.

Dla wskazania końca skrajnego pasa ruchu na drodze o trzech lub więcej pasach ruchu, o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, stosuje się odmianę znaku F-17.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-F-17-view