GAZnaki-F-2a F-2a
Granica państwa.
Granica państwa.
Znak F-2a „granica państwa” informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez paszportu i dowodu osobistego, gdy już do 21 grudnia 2007 r. przejścia graniczne przestały istnieć ze względu przystąpienia Polski do strefy Schengen.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-F-2a-view