GAZnaki-F-3a F-3a
Granica powiatu.
Granica powiatu.
Znak F-3 „granica obszaru administracyjnego” stosuje się na drogach twardych w celu oznakowania granic obszarów administracyjnych województw, powiatów gmin.

Znak F-3a stosuje się na granicy powiatu.

Jeżeli granicę powiatu lub województwa stanowi jednostka administracyjna mająca prawa miejskie,  na znaku F-3a umieszcza się tylko nazwę powiatu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-F-3a-view