GAZnaki-F-3c F-3c
Granica powiatu.
Granica powiatu.
Znak F-3 „granica obszaru administracyjnego” stosuje się na drogach twardych w celu oznakowania granic obszarów administracyjnych województw, powiatów gmin.

Dla miast na prawach powiatu stosuje się znak F-3c.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-F-3c-view