GAZnaki-F-4 F-4
Nazwa rzeki.
Nazwa rzeki.
Znak F-4 „nazwa rzeki” umieszcza się przed mostami o długości co najmniej 30 m, przebiegającymi nad rzekami.

Dopuszcza się oznakowanie innych cieków wodnych, np. ze względu na zainteresowanie turystyczne.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-F-4-view