B-10
Zakaz wjazdu motorowerów.
Zakaz ruchu motorowerów.
Znak B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” stosuje się na drogach, na których nie dopuszcza się ruchu jakichkolwiek pojazdów wyposażonych w silnik, np. w pobliżu parków narodowych. Znak ten może być umieszczony jako uzupełnienie znaku B-4, znaku B-3/4 lub samodzielnie, jeżeli ruch pojazdów silnikowych jest już zamknięty na poprzedzającym odcinku drogi. Znak B-10, symbol motoroweru może być umieszczony wspólnie z innymi symbolami.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: