B-11
Zakaz wjazdu wózków rowerowych.
Zakaz ruchu wózków rowerowych na jezdni i poboczu.
Znak B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych” stosuje się na drogach (ulicach), na których występuje duże natężenie ruchu i poruszanie się wózków rowerowych tamuje ruch, w szczególności przez utrudnienie wyprzedzania.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: