B-12
Zakaz wjazdu wózków ręcznych.
Zakaz ruchu wózków ręcznych na jezdni i poboczu.
Znak B-12 „zakaz wjazdu wózków ręcznych” stosuje się na drogach (ulicach), na których występuje duże natężenie ruchu i poruszanie się wózków rowerowych tamuje ruch, w szczególności przez utrudnienie wyprzedzania.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: