B-13
Zakaz wjazdu z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.
Zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne lub gazy palne, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Znak B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi” stosuje się w celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne klas 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, lub gazy palne klasy 2, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Znak B-13 umieszcza się na drogach, po których przewożenie towarów wybuchowych lub łatwo zapalnych może stanowić duże zagrożenie w razie awarii pojazdu lub wypadku. Dotyczy to zagrożenia zarówno osób (ulice w zwartej zabudowie miast, tereny rekreacyjne), jak i budowle (tunele, zapory wodne, obiekty zabytkowe itp.).

Znaki B-13, B-13a, B-14 stosuje się w przypadku, gdy możliwe jest skierowanie ruchu na drogę alternatywną, po której mogą poruszać się pojazdy przewożące towary niebezpieczne – na obwodnicę miasta, położony poniżej ujęcia wody most, drogę omijającą tunel itp.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: