B-18
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t.
Zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t” stosuje się przed odcinkami dróg, których nośność jest niewystarczająca dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. Na znaku podaje się wartość wynikającą z rzeczywistej nośności obiektu lub drogi.

W uzasadnionych przypadkach znak ten może być stosowany również w związku z istnieniem przy drodze obiektów zabytkowych lub innych, dla których wstrząsy wynikające z ruchu ciężkich pojazdów są szkodliwe.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: