B-2
Zakaz wjazdu.
Zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia.
Znak B-2 „zakaz wjazdu” stosuje się w celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię od strony umieszczania znaku. Znak B-2 stosuje się:

  • na drogach, na których ustalono jeden kierunek ruchu,
  • na drogach, o dwóch jezdniach jednokierunkowych, jeżeli szerokość pasa dzielącego jezdnie jest większa od 6 m; znak umieszcza się przy lewej jezdni, również w miejscach do zawracania,
  • na wysepkach kanalizujących ruch, jeżeli nie można umieścić znaku C-9,
  • w miejscach, w których ustalono tylko wyjazd z obiektu przydrożnego, np. parkingu, stacji paliwowej; w obiektach zajmujących znaczną powierzchnię znak ten można umieścić również dla wskazania, że wyjazd z obiektu, w miejscu wjazdu do niego, jest zabroniony,
  • jeżeli istnieje potrzeba zamknięcia z jednej strony wjazdu na drogę dwukierunkową.

Jeżeli na jezdni ruch jest otwarty w jednym kierunku tylko dla określonych pojazdów, np.: karetek pogotowia, pojazdów straży pożarnej, autobusów komunikacji publicznej, rowerów, wówczas na wlocie, na którym rozpoczyna się pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów umieszcza się znak B-2 z tabliczką z napisem „Nie dotyczy…” lub z tabliczką T-22 jeżeli zakaz nie dotyczy rowerów. Na przeciwległym wlocie umieszcza się odpowiednio znak F-18, F-18a, F-18b lub znak D-3 z tabliczką T-22.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: