B-21
Zakaz skręcania w lewo.
Znak zabrania skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu.
Znak B-21 „zakaz skręcania w lewo” zabrania skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu, stosuje się przed skrzyżowaniami na tych drogach, na których przy dużym natężeniu ruchu na wprost w obu kierunkach pojazdy skręcające w lewo utrudniają ruch i zmniejszają przepustowość skrzyżowania.

Umieszczenie znaku B-21 w obrębie skrzyżowania oznacza, że dotyczy on tylko najbliższej jezdni, przed którą się znajduje. Znak B-21 powinien być umieszczony w odległości do 50 m przed skrzyżowaniem oraz na jezdni jednokierunkowej powtórzony bezpośrednio przed skrzyżowaniem po lewej stronie.  Zaleca się także powtórzyć znak bezpośrednio przed skrzyżowaniem na jezdni dwukierunkowej po prawej stronie.

Znak B-21 zaleca się uzupełnić odpowiednimi odmianami znaku F-7, wskazującymi możliwość wykonania skrętu przy wykorzystaniu przyległego układu dróg.

Znak B-21 w postaci świetlnej może być stosowany na skrzyżowaniach, na których warunki ruchu powodują konieczność okresowego zabronienia skręcania pojazdów. Znak włączany jest automatycznie przy określonym natężeniu ruchu pojazdów lub przez służby monitorujące ruch.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: