B-26
Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe.
Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych przez kierujących:samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej, przekraczającej 3,5t, ciągnikiem samochodowym, pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t.
Znak B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” stosuje się w celu zabronienia wyprzedzania samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t innych pojazdów silnikowych wielośladowych, jeżeli wykonywanie tego manewru stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, w szczególności:

  • na wąskich jezdniach,
  • na stromych wzniesieniach lub spadkach,
  • przy dużym natężeniu ruchu i znacznym udziale samochodów ciężarowych.

Ponadto znak B-26 może być stosowany, ze względu na potrzeby organizacji ruchu, np. zachodzi potrzeba utrzymania samochodów ciężarowych na prawym pasie ruchu.