B-27
Koniec zakazu wyprzedzania.
Koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.
Znak B-27 „koniec zakazu wyprzedzania” stosuje się w celu uchylenia zakazu wyprzedzania, jeżeli odcinek drogi objęty tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem.

Znak B-27 umieszcza się w tym miejscu, w którym zakaz przestaje obowiązywać.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: