B-28
Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe.
Koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.
Znak B-28 „koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe” stosuje się w celu uchylenia zakazu wyprzedzania, jeżeli odcinek drogi objęty tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem. Znak B-28 umieszcza się w miejscu, w którym zakaz przestaje obowiązywać.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: