B-3
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych.
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych.
Znak B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych” stosuje się na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności obiektów, gdzie ruch pojazdów silnikowych nie może być dopuszczony i zezwala się tylko na wjazd motocykli jednośladowych z przyczepą wielośladową.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: