B-32
Stój – kontrola celna
Oznacza obowiązek zatrzymania pojazdu w celu kontroli celnej.
Znak B-32 „stój – kontrola celna” stosuje się dla wskazania obowiązku zatrzymania pojazdu w celu kontroli celnej.

Odmiany znaku B-32 stosuje się w szczególności:

  • na przejściach granicznych,
  • na przejazdach kolejowych,
  • przed wjazdami na prom,
  • przed punktami kontroli drogowej.

Dla oznaczenia miejsca kontroli celnej znak B-32 umieszcza się w tym miejscu, w którym powinno nastąpić zatrzymanie pojazdu. W sprawie lokalizacji znaku należy zasięgnąć opinii miejscowego organu celnego. Na znaku pod czarną kreską umieszcza się napis w takim brzemieniu i w takim alfabecie, jakie zastosowano na analogicznym znaku ustawionym po przeciwnej stronie granicy, w kraju sąsiadującym w tym miejscu z Polską.

W miejscach, w których odbywa się odprawa celna do krajów skandynawskich, w dolnej części białego tła umieszcza się napis „CUSTOMS”.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: