B-32a
Kontrola graniczna.
Oznacza obowiązek zatrzymania pojazdu w celu kontroli granicznej.
Znak B-32a „kontrola graniczna” stosuje się przed przejściem granicznym, miejscem przekraczania granicy państwowej lub innym miejscem, w którym przeprowadzana jest kontrola graniczna, jeżeli kontrola ta nie odbywa się łącznie z celną i wymaga odrębnego zatrzymania pojazdu. W sprawie lokalizacji znaku należy zasięgnąć opinii właściwego organu Straży Granicznej.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: