B-32b
Rogatka uszkodzona.
Oznacza obowiązek zatrzymania pojazdu z powodu uszkodzonej rogatki.
Znak B-32b „rogatka uszkodzona” stosuje się odpowiednio w razie uszkodzenia rogatek lub półrogatek na przejeździe kolejowym. W przypadku umieszczenia znaku konieczne jest zapewnienie stałej obecności osoby kierującej ruchem na przejeździe kolejowym

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: