B-32c
Sygnalizacja uszkodzona.
Oznacza obowiązek zatrzymania pojazdu z powodu uszkodzonej sygnalizacji.
Znak B-32c „sygnalizacja uszkodzona” stosuje się odpowiednio w razie uszkodzenia sygnalizacji na przejeździe kolejowym. W przypadku umieszczenia znaku konieczne jest zapewnienie stałej obecności osoby kierującej ruchem na przejeździe kolejowym

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: