B-32d
Wjazd na prom.
Oznacza obowiązek zatrzymania pojazdu przed wjazdem na prom.
Znak B-32d „wjazd na prom” stosuje się wjazdami na promy przewożące pojazdy.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: