B-32e
Kontrola drogowa.
Oznacza obowiązek zatrzymania pojazdu w celu kontroli drogowej.
Znak B-32e „kontrola drogowa” stosuje się przed punktami kontroli drogowej.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: