B-38
Zakaz postoju w dni parzyste.
Zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca.
Znak B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” stosuje się w takim samym celu i według takich samych zasad jak znak B-37. Znak ten obowiązuje w dni parzyste miesiąca. Powinien być umieszczany po stronie parzystej ulicy (parzyste numery posesji.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: