B-4
Zakaz wjazdu motocykli.
Zakaz ruchu motocykli.
Znak B-4 „zakaz wjazdu motocykli” stosuje się na drogach (ulicach), na których trzeba ograniczyć hałas wytwarzany zwykle przez motocykle, co może być uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu drogi, np. w szpitalach, w budynkach przy wąskich ulicach, zwłaszcza staromiejskich, w zwartej zabudowie, w parkach, itp.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: