B-42
Koniec zakazów.
Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami B-23, B-25, B-26, B-29, B-33.
Znak B-42 „koniec zakazów” stosuje się na końcu odcinka drogi objętego więcej niż jednym zakazem, wyrażonym za pomocą znaków B-23, B-25, B-26, B-29, B-33, jeżeli zakazy mają być odwołane przed skrzyżowaniem. Jeżeli spośród np. dwóch lub trzech znaków ma być uchylony tylko jeden, to stosuje się znak z symbolem barwy szarej odwoływanego zakazu, np. B-24.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: