B-7
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami.
Zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepami; nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
Znak B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami” stosuje się w celu wyeliminowania z ruchu lub na drodze pojazdów silnikowych z przyczepą dwu- lub więcej osiową, z wyłączeniem naczepy, jeżeli te pojazdy mogą stanowić utrudnienie ruchu innych pojazdów. Warunki te mogą występować zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu lub o niekorzystnych warunkach drogowych, np. na spadkach lub śliskiej jezdni.

Znak ten może być również stosowany w miejscach, gdzie skręcanie, np. ze względu na wąską jezdnię lub ostry kąt krzyżujących się dróg, jest utrudnione, lub zawracanie na drodze bez przejazdu nie jest możliwe.

W celu dopuszczenia wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami o określonej dopuszczalnej masie całkowitej, na znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje się wartość dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Napis określający masę odnosi się do przyczepy, a w przypadku ciągnięcia dwóch przyczep – odnosi się do sumy ich dopuszczalnych mas całkowitych.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: