B-8
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych.
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych.
Znak B-8 „zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych” stosuje się w celu wyeliminowania ruchu pojazdów zaprzęgowych na ulicach i w obszarach miast o dużym natężeniu ruchu lub gdzie poruszanie się pojazdów zaprzęgowych tamuje ruch, a w szczególności, gdy utrudnia wyprzedzanie.

Poza miastami znak B-8 stosuje się na tych odcinkach dróg, na których występuje potrzeba wyeliminowania pojazdów zaprzęgowych i istnieje możliwość przeniesienia ruchu tych pojazdów na inne drogi lub drogę równoległą do danej drogi.

Z zakazu mogą być wyłączone np. dorożki przez umieszczenie pod znakiem tabliczki z napisem: „Nie dotyczy dorożek”.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: