Oznaczenie dróg ewakuacji przy ekranach akustycznych, tunelach i innych miejscach wymagających oznakowania.

Ewakuacja jest to zorganizowane działanie, mające na celu usunięcie (wyprowadzenie) ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożonej.  Każdą możliwą przyczynę ewakuacji powinno się przewidzieć i odpowiednio przygotować poprzez:

przystosowanie odpowiednich dróg ewakuacyjnych, (czyli spełnienie wymogów szerokości przejścia, oznakowanie, oświetlenie) opracowanie …

Więcej...