Metody Obliczania Programu Sygnalizacji – Metoda Kanadyjska

Celem artykułu jest przybliżenie stosowanej metody kanadyjskiej w procesie przygotowania programu sygnalizacji świetlnej, zwracając w niej uwagę na minimalne i optymalne długości cyklu, dzięki czemu minimalizujemy straty czasu pojazdów na skrzyżowaniu. Zacznijmy najpierw od tego czym jest program sygnalizacji?

Jest …

Więcej...

Czas międzyzielony – teoria

Czas między chwilami zakończenia i rozpoczęcia sygnałów zielonych dla dwóch wzajemnie kolizyjnych strumieni ruchu, z których pierwszy jest strumieniem ewakuującym się, a drugi wjeżdżającym lub wkraczającym.

Więcej...