Natężenie Nasycenia

Natężenie nasycenia to maksymalny możliwy odpływ pojazdów z kolejki na pasie ruchu lub grupie pasów ruchu podczas trwania efektywnego sygnału zielonego w zależności od panujących warunków ruchowych i drogowych.

Podstawowym empirycznym wzorem  jest  S=\frac{3600}{\Delta t}    [P/hz]czyli  …

Więcej...

Metody Obliczania Programu Sygnalizacji – Metoda Kanadyjska

Celem artykułu jest przybliżenie stosowanej metody kanadyjskiej w procesie przygotowania programu sygnalizacji świetlnej, zwracając w niej uwagę na minimalne i optymalne długości cyklu, dzięki czemu minimalizujemy straty czasu pojazdów na skrzyżowaniu. Zacznijmy najpierw od tego czym jest program sygnalizacji?

Jest …

Więcej...