Strzałki stosuje się w celi lepszego zorientowania kierujących pojazdami o zasadach korzystania z pasów ruchu, na których się znajdują, a przez to usprawnienia ruchu i podniesienia jego bezpieczeństwa.

 

RODZAJE STRZAŁEK KIERUNKOWYCH

Rodzaj Rysunek Zastosowanie Odległości Usytuowanie
Krótkie Na drogach i dopuszczalnej prędkości do 70 km/h Jedna za drugą w odległości 15m (wyjątkowo 20m) Odległość pierwszej strzałki od początku linii ciągłej co najmniej 60m W taki sposób, aby oś geometryczna strzałki pokrywała się z osią pasa ruchu. Długość odcinka pasa ruchu, na którym należy umieścić strzałki powinna być taka, aby kierujący został dostatecznie wcześnie poinformowany o przeznaczeniu tego pasa do jazdy w określonym kierunku
Długie Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h Jedna za drugą w odległości 30m (wyjątkowo 40m) Odległość pierwszej strzałki od początku linii ciągłej co najmniej 120m

 

ODMIANY STRZAŁEK KIERUNKOWYCH

Symbol i nazwa Rysunek Zasady umieszczania

P-8a

strzałka kierunkowa na wprost

 
  • na skrajnych pasach, z których nie wolno jechać na wprost lub nie wolno skręcać
  • na skrajnych i na sąsiednich pasach, jeżeli skręcanie jest dozwolone z więcej niż jednego pasa
  • na wszystkich pasach, jeżeli jazda z danego wlotu jest dozwolona tylko w jednym kierunku, co może nie być dla kierującego oczywiste.

Jeżeli po zastosowaniu powyższych zasad pozostaje bez strzałek kierunkowych tylko jeden pas ruchu, wówczas również należy na nim umieścić strzałki

 

P-8b

strzałka kierunkowa w lewo

 

P-8c

strzałka kierunkowa do zawracania

 

P-8d

strzałka kierunkowa w prawo

 

P-8e

strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo

 

P-8f

strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo

 

P-8g

strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo

 

P-8h

strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo

 

P-8i

strzałka kierunkowa na wprost i do zawracania

 

 

STRZAŁKI NAPROWADZAJĄCE

Rodzaje W jakim celu są stosowane Gdzie je umieszczać W jaki sposób

P-9a

strzałka naprowadzająca w lewo

Stosuje się je w celu uprzedzenia kierujących, że pas ruchu, na którym są umieszczone kończy się lub na dalszym odcinku jest przeznaczony dla określonych rodzajów pojazdów i wobec tego kierujący obowiązani są opuścić go, przejeżdżając na pas ruchu wskazany strzałką Na pasach ruchu:

  • zanikającym
  • dla autobusów (na początkowym jego odcinku)
  • włączania
Na końcu pasa włączania. Wyjątkowo stosuje się na prawych skrajnych pasach ruchu, które zanikają lub są przeznaczone tylko dla niektórych rodzajów pojazdów. Można również stosować ją na końcu pobocza utwardzonego o szerokości 1,5m lub większej, zwłaszcza na odcinkach dróg o intensywnym ruchu pojazdów powolnych np. ciągników rolniczych. Aby oś geometryczna strzałki pokrywała się z osią pasa. Pierwsza strzałka powinna być umieszczona możliwie daleko od miejsca, w którym pas ruchu zanika, a ich liczba nie powinna być mniejsza od trzech
P-9bstrzałka naprowadzająca w prawo Na lewych skrajnych pasach ruchu, które zanikają lub przeznaczone są tylko dla niektórych pojazdów. Na drogach dwukierunkowych znak ten umieszcza się na końcu dodatkowego pasa ruchu.

 

Rozmieszczenie strzałek naprowadzających na lewym pasie zanikającym