Napisy na jezdni mogą być wyrażone wyrazami lub liczbami. Można je stosować w celu poinformowania kierujących o sposobie korzystania z drogi lub stosować napisy informujące o przeznaczeniu danego pasa ruchu. Na drogach lokalnych, podjazdach i parkingach można stosować inne napisy jak np: WJAZD, WYJAZD, NIE PARKOWAĆ itp.

 

 

W zależności od dopuszczalnej na drodze prędkości obowiązującej na odcinku poprzedzającym występowanie napisu stosuje się dwie odmiany liternictwa:

  • krótką – na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,
  • długą – na pozostałych drogach.
Odmiany napisów

W przypadku stosowania napisów w kilku wierszach, odległość między poszczególnymi wierszami powinna wynosić:

  • 2,0 m – na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70km/h,
  • 4,0 m – na pozostałych drogach.

Napisy wyznacza się prostopadle do osi pasa ruchu i symetrycznie w jego szerokości.

Wzory liter i cyfr znajdują się w punkcie 9 szczegółowych warunków technicznych.