Mechaniczny sygnalizator wiatru stosuje się w celu ostrzeżenia kierowców o oczekujących na dalszym ocinku drogi uderzeniach lub dużych podmuchach czy parciach wiatru.

Gdzie umieszczać sygnalizatory wiatru

Sygnalizatory wiatru zawieszone na odpowiednim maszcie umieszcza się:

  • dla dróg dwujezdniowych w pasie dzielącym, a w wyjątkowych przypadkach poza poboczem drogi,
  • dla dróg jednojezdniowych dwukierunkowych – wyłącznie poza poboczem drogi.

Miejsce i sposób umieszczenia sygnalizatorów powinny być tak wybrane, aby zapewnić dobrą ich widoczność dla kierowców nadjeżdżających pojazdów i nie mogą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

Miejsce umieszczenia znajduje się zazwyczaj za kompleksem leśnym, stanowiącym naturalną osłonę przed wiatrem, na wysokich nasypach, przy wyjezdzie z głębokiego wykopu oraz na obiektach mostowych o dużej długości i wysokości.