Linie segregacyjne ustalają zakazy wyprzedzania, zmiany pasa ruchu itp. Towarzyszą znakom pionowym uzupełniając je lub powtarzając. Znaki pionowe występują punktowo, nie zawsze są dobrze widoczne a dodatkowo dość często nie zauważane przez kierowców. Linie segregacyjne występują na całej długości odcinka dzięki czemu nawet w przypadku nie zauważenia znaku pionowego kierowca wie o zakazie wyprzedzania czy też zmiany pasa ruchu. Poprawia to znacznie czytelność oznakowania danego odcinka oraz bezpieczeństwo ruchu. Ich zasadniczą zaletą jest porządkowanie ruchu poprzez wskazywanie kierowcom torów jazdy.

Linie sergeracyjne występują w dwóch kolorach:

 • białym
 • żółtym (oznakowanie tymczasowe)
Wadami oznakowania poziomego są:
 • zakrywanie znaków przez śnieg i brud
 • gorsza widoczność przy gorszej nawierzchni
 • zwykle mała odporność na ścieranie, co stwarza konieczność okresowego odnawiania oznakowania
RODZAJE LINII SEGREGACYJNYCH
Nazwa i symbol  Wymiary[m]  Zastosowanie  Minimalna długość[m]

 P-1a

Linia pojedyncza przerywana długa

  Wyznaczanie pasów ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na drogach o dopuszczalnej prędkości 70 km/hLinie poprzedzające/ następujące : P-1b, P-1c, P-1d, P-1e, P-6 120

P-1b

Linia pojedyncza przerywana krótka

Wyznaczanie pasów ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na drogach o dopuszczalnej prędkości 70 km/hLinie poprzedzające/ następujące: P-1a, P-1c, P-1d, P-2a, P-4, P-6  50

P-1c

Linia pojedyncza przerywana wydzielająca

  Oddzielanie od pasa ruchu następujących pasów:

 • Wyłączania, włączania,
 • Przeplatania,
 • Dla autobusów i rowerów,
 • Zanikających.

Stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkości

50

P-1d

Linia pojedyncza przerywana prowadząca wąska

  Oddzielanie pasów ruchu w tym samym kierunku na skrzyżowaniach wzdłuż dróg z pierwszeństwem.Stosuje się niezależnie od prędkościLinie poprzedzające/ następujące: P-1a, P-1b, P-2a, P-3b/P-1a, P-1b, P-3b

 P-1e

Linia pojedyncza przerywana prowadząca szeroka

  Oddzielanie przeciwnych kierunków ruchu w ciągu linii podwójnych P-4 lub P-3a na skrzyżowaniach lub włączeniach do jezdniUmożliwienie przejazdów poprzecznych na zjazdach w ciągu linii P-2b wydzielających pas ruchu dla autobusów i rowerów

P-2a

Linia pojedyncza ciągła wąska

  oddzielanie pasów ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku.Stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkości.Linie poprzedzające/ następujące: P-6/P-1a, P-1b, P-1d, P-3b 20

P-2b

Linia pojedyncza ciągła szeroka

  Oddzielanie pasów ruchu w tym samym kierunku. Stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkościLinie poprzedzające: P-1c 20

P-3a

Linia jednostronnie przekraczalna długa

  Rozdzielanie przeciwnych kierunków ruchu pomiędzy skrzyżowaniami, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu od strony linii ciągłej.W szczególności stosuje się ten znak w rejonach:

 • Łuków poziomych i pionowych wypukłych o niedostatecznej widoczności,
 • Przejazdów kolejowych i tramwajowych,
 • Przejść dla pieszych.

Stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkości

Linie poprzedzające/ następujące: P-6, P-6a, P-1b/P-4, P-6

50

P-3b

Linia jednostronnie przekraczalna krótka

  Stosuje się jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu od strony linii ciągłej.W szczególności stosowany jest:

 • na skrzyżowaniach i wlotach skrzyżowań,
 • oznaczeniach krawędzi jezdni przy wyjazdach z obiektów przydrożnych lub przejazdach przez pasy dzielące jezdnie.

Stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkości

Linie poprzedzające/ następujące: P-2a, P-4, P-7a, P-7b, P7c, P-7d/P-1b, P-2a, P-1d, P-4, P-7a, P-7b, P-7c, P-7d

P-4

Linia podwójna ciągła

  Rozdzielanie przeciwnych kierunków ruchu na odcinkach jezdni, na których należy wyeliminować przejeżdżanie pojazdów na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.Stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkościLinie poprzedzające/ następujące: P-1b, P-1e, P-3a, P-3b, P-6 20

P-5

Linia podwójna przerywana

  Wyznaczanie pasa o zmiennym kierunku ruchu, na który wyjazd jest zamykany lub otwierany sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4

P-6

Linia ostrzegawcza

  Ostrzeganie kierujących pojazdami o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca, w szczególności odcinka drogi, na którym zastosowano linię: P-2a, P-3a, P-4, przez które przejeżdżanie jest zabronione.P-6 stosuje się na łukach oznaczonych znakiem A-1, A-2, A-3, A-4, na których warunki widoczności nie powodują konieczności stosowania linii P-3a lub P-4Stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkości 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h100 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h
P-6aLinia ostrzegawcza naprowadzająca   Ostrzeganie kierujących pojazdami o zbliżaniu się do odcinka, przed którym zastosowano linię P-3a, P-4 i oznacza nakaz powrotu na prawy pas ruchu. Stosuje się na drogach dwukierunkowych o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h przed łukami poziomymi i pionowymiSamodzielne linie lub kontynuacja linii P-6