Artykuł jest kontynuacją tematu: Tymczasowa organizacja ruchu z zastosowaniem sygnalizacji wahadłowej

%%anc%%

Edycja gotowego programu sygnalizacji świetlnej:

Załóżmy, że ruch na naszej remontowanej ulicy nie jest rozłożony po połowie – ze strony wschodniej występuje znikomy ruch, natomiast ze strony zachodniej jest on np. dwa razy większy. W takim przypadku program sygnalizacji rozłożony jak na wcześniejszym rysunku tzn. po 10 s światła zielonego dla obu potoków ruchu, byłby bardzo mało efektywny. W takim przypadku nasz stary program możemy edytować ręcznie tak, aby odpowiadał istniejącym warunkom ruchu.

Wydłużamy czas całego cyklu o 5 s (z 52 s na 57 s), ustawiamy minimalny czas sygnału zielonego dla sygnalizacji stałoczasowej dla grupy G1 (potok zachodni) – 8s, a dla grupy wschodniej ustalamy czas sygnału zielonego na 17 s. Pamiętamy, aby zachować poszczególne czasy międzyzielone między grupami!!!

Nowy program sygnalizacji świetlnej:

 

zp8497586rq