Poniższy artykuł ma za zadanie przedstawić i porównać możliwości, wyniki i czas pracy podczas wykonywania obliczeń ręcznych i za pomocą programu GA Sygnalizacja prowadzących do uzyskania macierzy czasów międzyzielonych dla programu 4-fazowej sygnalizacji świetlnej stałoczasowej, która będzie zainstalowana na skrzyżowaniu skanalizowanym 4-wlotowym.

herpes antidote