Linie krawędziowe stosuje się do wyznaczenia krawędzi jezdni bez krawężników ulicznych w celu oddzielenia jezdni od pobocza lub pasa awaryjnego.

Dopuszcza się stosowanie linii krawędziowej na odcinkach z krawężnikami jeżeli wymagają tego warunki widoczności lub bezpieczeństwa ruchu.

Usytuowanie linii krawędziowej na jezdni z poboczem:

1.  Twardym (opaska)

2. Gruntowym

 

RODZAJE LINII KRAWĘDZIOWYCH

Nazwa i symbol Wymiary Zastosowanie

P-7a i P-7c

Linia krawędziowa przerywana szeroka i wąska

Wyznaczenie krawędzi jezdni bez krawężników na odcinkach drogi, na których dopuszcza się postój na poboczu. Może być stosowana na odcinkach o dobrej widoczności, na których omijanie stojących pojazdów przez uczestników ruchu zobowiązanych do poruszania się po poboczu, nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.Ponadto znaki te stosuje się w celu:

 • przedłużenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniach (p-7a),
 • wyznaczenia przejazdów przez pasy dzielące jezdnie (P-7a),
 • oddzielenie od jezdni zlokalizowanych w zatokach przystanków komunikacji publicznej (P-7a, P-7c),
 • oznaczenia zjazdów (P-7a, P-7c).

 

P-7b i P-7d

Linia krawędziowa ciągła szeroka i wąska

Wyznaczenie krawędzi jezdni bez krawężników :

 • wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi autostrad, dróg ekspresowych i dwujezdniowych (P-7b),
 • korygowania przebiegu krawężników,
 • oddzielenia torowiska tramwajowego (P-7b),
 • obwiedni powierzchni wyłączonych z ruchu znakiem P-21 (P-7b),
 • na odcinkach drogi, na których ze względu na obowiązujące przepisy lub bezpieczeństwo, zatrzymanie się na jezdni i na poboczu jest zabronione.

W szczególności ciągłe linie krawędziowe należy stosować na:

 • odcinkach drogi, na których na poboczu występuje ruch pieszych lub rowerzystów,
 • odcinkach drogi, na których szerokość pobocza uniemożliwia zatrzymanie się pojazdu samochodowego poza jezdnią,
 • łukach poziomych,
 • łukach pionowych wypukłych,
 • odcinkach z barierami
 • odcinkach dróg, na których stosuje się linie: P-4, P-3a, P-2a i P-2b,
 • wiaduktach, mostach i w tunelach,
 • odcinkach dróg, na których obowiązują zakazy wyrażone znakami pionowymi B-35 i B-36.