Zapewnienie dostatecznego „pola widoczności” na skrzyżowaniach jest szczególnie ważne w przypadku:

 • zbliżania się do skrzyżowania po krzywoliniowym odcinku drogi,
 • zbliżania się do wlotu po drodze podporządkowanej,
 • ruszania z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporządkowanej,
 • skrętu w lewo z drogi głównej.

Analizując pole widoczności warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • wymagane pola widoczności dotyczą skrzyżowań w rozumieniu „Warunków technicznych” a więc przecięć lub połączeń dróg publicznych. Na zjazdach wymagania ograniczają się do zapewnienia widoczności przy ruszaniu z miejsca zatrzymania,
 • wymagane pola widocznośći są umieszczone nad jezdnią na wysokości 1,0 m,
 • w analizach widoczności nie są przeszkodami poruszające się pojazdy, piesi i inne osoby znajdujące się na drodze, pnie pojedynczych drzew oraz podpory znaków drogowych i jest to zamknięta lista. Oznacza to że inne nie wymienione obiekty lub urządzenia stanowią przeszkody,
 • nie wymaga się zapewnienia pola widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania z wlotu podporządkowanego ulic klasy L i D,
 • nie ma odrębnych wymagań widoczności na skrzyżowaniu z pasem dzielącym  o szerokości umożliwiającej akumulację pojazdów,
 • nie ma wymagań widoczności na skrzyżowaniach, zjazdach i wjazdach usytuowanych w strefie zamieszkania,
 • w wymaganych polach widoczności nie wolno lokalizować zatok postojowych, pasów postojowych ani też dopuszczać postoju pojazdów na chodnikach.

Wyznaczanie pola widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania po krzywoliniowym odcinku rogi

Przy zbliżaniu się do skrzyżowania po odcinku krzywoliniowym drogi podporządkowanej powinna być zapewniona widoczność ustawionego przed skrzyżowaniem znaku drogowego „ustąp pierwszeństwa przejazdu” lub znaku „stop” z odległości widoczności Lz umożliwiającej zatrzymanie pojazdu poruszającego się z prędkością miarodajną po drodze podporządkowanej.

W polu widoczności, oznaczonym na rysunku poniżej, umieszczonym nad jezdnią na wysokości 1 m, nie powinny znajdować się żadne przeszkody.

GAZnaki-WidocznośćOdcinekKrzywoliniowy

Wyznaczanie pola widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze podporządkowanej

Przy zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze podporządkowanej powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu umożliwiająca podjęcie decyzji o wykonaniu zamierzonego manewru lub o konieczności zatrzymania się przed skrzyżowaniem.

Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie oznaczonego na poniższym rysunku pola widoczności, umieszczonego nad jezdnią na wysokości 1 m, należy dążyć do usunięcia tych przeszkód, zmiany lokalizacji skrzyżowania lub wprowadzenia ograniczeń wynikających z przepisów o ruchu drogowym.

GAZnaki-PoleWidocznościPrzyZbliżaniuSięDoSkrzyżowania

Pole widoczności przy ruszaniu z miejsca zatrzymania

Przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporządkowanej oraz przy wjeżdżaniu na drogę ze zjazdu lub z obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu bez pasa włączania, w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od krawędzi jezdni lub krawężnika ścieżki rowerowej, powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu, co najmniej na odległość widoczności L2 zaznaczoną na rysunku poniżej

GAZnaki-WidocznośćPrzyRuszaniuzMiejscaZatrzymania

Wszystkie znaki zostały wstawione przy pomocy programu GA ZNAKI.

Michał Zarzyka

zp8497586rq