Nazwa i symbol Rysunek Rodzaj Zasady umieszczania Miejsce i cel stosowania

P-15

Trójkąt podporządkowania

   Krótkie, stosuje się na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h Odległość od krawędzi drogi poprzecznej 15-20m Oddzielnie na każdym pasie, zawsze na wlotach dróg podporządkowanych, które na poprzedzającym odcinku miały pierwszeństwo. Na wlotach podporządkowanych w celu uprzedzenia kierujących o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem, jako uzupełnienie znaków pionowych A-7 ustąp pierwszeństwa.
Długie, stosuje się na pozostałych drogach Odległość od krawędzi drogi poprzecznej 30-40m

P-16

Napis stop

 

   Krótkie, stosuje się na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h Umieszcza się w odległości min. 2,0m od linii bezwzględnego zatrzymania, oddzielnie na każdym pasie ruchu W celu poinformowania kierujących o sposobie korzystania z drogi
Długie, stosuje się na pozostałych drogach

P-17

Linia przystankowa

  Umieszcza się w taki sposób aby, jego koniec znajdował się w odległości 15m za znakiem pionowym oznaczającym przystanek autobusowy, trolejbusowy lub tramwajowy. Długość linii przystankowej należy dostosować do częstotliwości jednorazowego zatrzymania się na przystanku kilku autobusów lub trolejbusów, nie może być jednak większa niż 60m.Minimalna długość wynosi 30m. Przy przystankach tramwajowych długość linii powinna być równa długości najdłuższego składu tramwajowego. W celu wyznaczenia odcinka jezdni przeznaczonego na przystanek bez zatoki oraz w celu oznaczenia strefy przystanku tramwajowego bez wysepki dla pasażerów.

P-19

Linia wyznaczająca pas postojowy

  Szerokość pasa postojowego powinna być nie mniejsza niż 2,0m. zaleca się aby początek pasa postojowego na jezdni był wykonany z zachowaniem minimalnego skosu 1:3 W celu:

  • wskazania pasa przeznaczonego do postoju pojazdów przy krawędzi jezdni lub zatoki postojowej
  • wyznaczenia miejsc postojowych częściowo na jezdni, częściowo na chodniku

 

Napisy Krótkie, stosuje się na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h Prostopadle do osi pasa ruchu i symetrycznie w jego szerokości W celu poinformowania kierujących o sposobie korzystania z drogi, oraz o rodzajach pojazdów dla których przeznaczone są poszczególne pasy ruchu. Napisy można również stosować na drogach lokalnych, podjazdach i parkingach
Długie, stosuje się na pozostałych drogach

P-23

Rower

  Umieszcza się na początku drogi dla rowerów. Na wydzielonym pasie jezdni znak ten powtarza się na całej długości pasa co 50 m praz bezpośrednio za każdym skrzyżowaniem W celu oznaczenia drogi lub wydzielonego pasa jezdni, przeznaczonych tylko dla rowerów

P-24

Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

  W celu oznakowania stanowiska postojowego przeznaczonego dla uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Dopuszcza się używanie symbolu P-24 do wskazania ciągów pieszych przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych